Công ty cổ phần thiết bị bếp Việt Nhật

Địa chỉ: Đường 70 -Từ Liêm – Hà Nội

Tel:       0979.685.433

Email:      bepvietnhat86@gmail.com